امور دانشجویانبایگانی

حقوق بین الملل عمومی ۱

جزوه حقوق بین الملل عمومی ۱ ویژه دانشجویان //   جهت مشاهده متن کلیک نمایید .

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ( تابعیت ؛ اقامتگاه )

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ ویژه دانشجویان // جهت مشاهده متن کلیک نمایید .

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ( تعارض قوانین )

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ویژه دانشجویان // لطفا جهت مشاهده فایل کلیک نمایید .      

حقوق زندانیان از دیدگاه قانون ایران

نوشته شده توسط: ملیحه آقایی   لطفا جهت مشاهده متن کامل کلیک نمایید.

محاربه از دیدگاه فقه وحقوق جزا

نوشته شده توسط: فاطمه اجاقی   لطفا جهت مشاهده متن کامل کلیک نمایید.

قرارداد فضولی

نوشته شده توسط: شهرام اسد پور   مشاهده مقاله در قالب پی دی اف

حقوق کودک و نوجوان با گرایش کودک آزاری

نوشته شده توسط: آزاده مهرپور   لطفا جهت مشاهده متن کامل کلیک نمایید.

کلیات اعدام در قوانین موضوعه

نوشته شده توسط: مهسا جلیلی حقیقی   مشاهده مقاله در قالب پی دی اف

رشوه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

نوشته شده توسط: مرتضی رزاقی لرد   لطفا جهت مشاهده متن کامل کلیک نمایید.

طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه

نوشته شده توسط: امیرحاجی پور   مشاهده مقاله در قالب پی دی اف